Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

På årsstämman i Creades den 21 april 2020 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll. Hélène Barnekow invaldes till ny styrelseledamot. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Creades ledande befattningshavare utgörs av Bolagets verkställande direktör, John Hedberg och Bolagets finansdirektör (CFO), Christina Hilmersson.

 

Sidan uppdaterades 2020-05-07

 

STYRELSE

 

Sven Hagströmer
Född 1943. Styrelseordförande sedan 2011.

 

Övriga uppdrag: styrelseordförande i Avanza Bank Holding, Avanza Bank och Biovestor. Styrelseledamot i Doberman.

Innehav: (inklusive familj, bolag och stiftelse) 4 006 877 A-aktier och 4 265 875 B-aktier.

 

 

Hans Karlsson

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2012. Civilingenjör.

Styrelseledamot i Les Trois Rocs SA. Grundare och tidigare styrelseordförande i HiQ International och Neonet.

 

Innehav: Inget.

 

  

Jane Walerud

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2014. Hedersdoktor, KTH. Medlem och guldmedaljör IVA. BA, Stanford University, 1983.

 

Övriga uppdrag: Partner i Walerud Ventures, Serieentreprenör i bland annat Klarna, Lensway, Tobii och Bluetail. Styrelseordförande i Graphmatech AB. Styrelseledamot i WeMeMove AB (Racefox).

 

Innehav: 1 000 aktier i Creades via närstående.

 

 

 

Cecilia Hermansson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016. Ekonomie Doktor, KTH. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Medlem i IVA. Forskar inom bank och finans på KTH, senior ekonom på Swedbank, vice preses i Kungliga Ingenjörsakademien.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Folksam Liv, HUI Research och Medlingsinstitutets insynsråd.

 

Innehav: Inget.

 

 

 

Hans Toll

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2016. Civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank Holding, Avanza Fonder, Bright Sunday och WeMind.

 

Innehav: 1 614 aktier i Creades via pensionslösning.

 

 

Hélène Barnekow

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2020. MSc International Business, Lunds universitet.

 

Övriga uppdrag: CEO Microsoft Sweden och styrelseledamot i Microsoft Sweden, GN Store Nord, och American Chamber of Commerce. Tidigare VD Telia Sweden och chef för Field&Partner Marketing på EMC i Boston, USA.

 

Innehav: Inget.

 

 

 

 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

 

 

John Hedberg, VD
Född 1972. Anställd sedan 2016. Civ.ek. M.Sc. Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseordförande i PRNT/StickerApp och Instabox. Styrelseledamot i Avanza Pension och Stabelo. Tidigare styrelseledamot i Lindab, Acne Studios och Note.

Tidigare befattningar: Partner NC Advisory, VD Relacom AB, Affärsutvecklings- och inköpschef Bonnier Dagstidningar, Managementkonsult McKinsey & Co.

 

Innehav: Äger 14 500 aktier i Creades, varav 13 500 via kapitalförsäkring/pensionslösning.

 

 

Christina Hilmersson, CFO

Född 1961. Anställd sedan 2012. Civ.ek. Stockholms Universitet.

 

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor vid Ernst&Young i Stockholm och ekonomichef för Thermsol AB.

 

Innehav: 1 050 aktier i Creades via kapitalförsäkring/pensionslösning.

 

 

REVISOR

Ernst & Young AB omvaldes på årsstämman 2020 till bolagets revisor för perioden intill nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Jesper Nilsson.

 

Ernst & Young
Jakobsbergsgatan 24
103 99 Stockholm
Sverige

 

Sven Hagströmer

Jane Walerud

Cecilia Hermansson

Hans Toll