Information om inlösenerbjudandet 2015 till Creades aktieägare

Inlösen med kontant vederlag om 256 kr/aktie

 

Inlösen 2015 innebar i korthet följande:

 

  • Tillgångar motsvarande 6 procent av Creades marknadsvärde per årsskiftet 2014/2015 skiftades ut till Creades aktieägare
  • Alla aktieägare i Creades erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Creades
  • Med 25 inlösenrätter kunde en aktie i Creades lösas in mot ett kontant vederlag om 256 kr

Relevanta dokument i samband med inlösenerbjudandet

Inlösenbrochyr