Inlösen 2016

Information om inlösenerbjudandet 2016 till Creades aktieägare

Inlösen med kontant vederlag om 308 kr/aktie

 

Inlösen innebär i korthet följande:

 

 • Tillgångar motsvarande 6 procent av Creades marknadsvärde per årsskiftet 2015/2016 kommer att skiftats ut till Creades aktieägare
 • Alla aktieägare i Creades erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades
 • Med 25 inlösenrätter kan en aktie i Creades lösas in mot ett kontant vederlag om 308 kr

 

 • Aktieägarna i Creades har följande huvudsakliga valmöjligheter:
  1. Utnyttja tilldelade inlösenrätter för att lösa in en del aktier i Creades och erhålla kontanter
  2. Behålla samtliga aktier i Creades och sälja tilldelade inlösenrätter
  3. Det är även möjligt att köpa till inlösenrätter för att lösa in fler aktier alternativt sälja en del av de tilldelade inlösenrätterna för att endast utnyttja en del av inlösenerbjudandet.

 

 • Årsstämman den 7 april 2016 beslutade om att genomföra inlösenerbjudandet.
 • Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 13 april 2016 och sista dag för handel med Creades-aktier inklusive rätt att erhålla inlösenrätter är den 11 april 2016.
 • Anmälningsperioden löper mellan den 18 april 2016 och den 6 maj 2016 och handel i inlösenrätter pågår mellan den 18 april 2015 och den 3 maj 2016.
 • Utbetalning av inlösenvederlaget beräknas ske 23 maj 2016.
 • En informationsbroschyr som närmare beskriver inlösenprogrammet finns nedan.

 

 

Följ Creades-aktien på  Avanza.

 

Relevanta dokument i samband med inlösenerbjudandet

Relevanta dokument i samband med inlösenerbjudandet

Anmälninssedel avseende inlösen av aktier i Creades 2016

Informationsbroschyr - Inlösen av aktier i Creades 2016