Illustrerande exempel

Illustrerande exempel

Ovan illustreras de olika valmöjligheterna

Aktieägarna i Creades hade följande huvudsakliga valmöjligheter:

 

  1. Utnyttja tilldelade inlösenrätter för att lösa in en del aktier i Creades och erhålla 308 kr/aktie
  2. Behålla samtliga aktier i Creades och sälja tilldelade inlösenrätter
  3. Det var även möjligt att köpa till inlösenrätter för att lösa in fler aktier alternativt sälja en del av de tilldelade inlösenrätterna för att endast utnyttja en del av inlösenerbjudandet.

 

Tillbaka till inlösenerbjudandet.