Tidsplan

Handel i inlösenrätter pågår mellan 18 april - 3 maj 2016.

Tillbaka till inlösenerbjudandet.

Händelse Datum
Tidsplan för inlösenerbjudandet
Creades-aktien handlas sista dagen inkusive inlösenrätt 11 april 2016
Creades-aktien handlas exklusive inlösenrätt 12 april 2016
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter 13 april 2016
Anmälningsperiod för inlösen av aktier i Creades 18 april till 6 maj 2016
Anmälningsperiod för courtagefri försäljning av inlösenrätter 18 april till 28 april 2016
Handel med inlösenrätter 18 april till 3 maj 2016
Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält inlösenrätter till courtagefri försäljning 9 maj 2016
Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält aktier för inlösen 23 maj 2016