Acne Studios

Ambition to Create Novel Expressions

Acne Studios är ett Stockholmsbaserat modehus grundat 1997. Acne Studios har över 40 egna butiker i bland annat Stockholm, Paris, London, Tokyo, New York och Los Angeles. Kollektionerna säljs även genom egen e-handel och hos 600 återförsäljare och varuhus i 45 länder.

 Acne Studios är Nordens ledande modehus. Kombinationen av kreativitet, entreprenörskap och fokus på affärsprocesserna har skapat ett företag som växer med god lönsamhet. Under senare år har Acne Studios etablerat ett flertal butiker internationellt, vilket stärkt såväl varumärket som tillväxt och lönsamhet. Tillväxten under senaste året var mycket god och resultatet starkt. Creades syn är att Acne Studios har goda förutsättningar till fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Acne Studios har värderats konservativt i jämförelse med multiplar för jämförbara noterade internationella företag i samma bransch.

Creades ägarandel
9%
Substansvärde (del av Creades)
30 november 2017: 249 mkr (7%)
Utveckling 2016, mkr
Omsättning: 1 772, EBIT: 256

Besök Acnes webbplats

Photo Shoot for Acne Studios

Viktiga händelser 2015

  • Omsättningen för räkenskapsåret ökade med 25 procent med höjda marginaler.
  • Omsättningstillväxten är högre utanför Norden, vilket visar på den internationella styrkan i Acne Studios varumärke och i strategin med egna butiker.
  • Under året har fyra nya butiker öppnats, en i Melbourne, en i Berlin, ytterligare en butik i New York City samt en franchaisebutik i Seoul.
  • Bolaget har en god finansiell ställning med nettokassa.