GLOBAL Batterier

En fulladdad batterileverantör

Global Batterier är en av Sveriges ledande oberoende leverantörer av blybatterier till återförsäljare och större förbrukare. Företaget är specialiserat på fordonsbatterier och stationära batterier för larm och nödströmslösningar.

 

Global förser kunder i Norden med högkvalitativa batterier. Genom ett välutbyggt nät av tillverkare prioriteras kvalitet och leveranssäkerhet och produkter kan anpassas efter kundernas behov. Bolaget har fortsatt ett systematiskt försäljningsarbete vilket har börjat visa resultat med förbättrade marknadsandelar och ett antal betydande nya kundkontrakt som resultat. Global Batterier är ett dotterbolag till Creades och konsolideras och redovisas således inte till verkligt värde. Bolaget utvärderas dock utifrån verkligt värde.

 

 

Creades ägarandel
100%
Substansvärde (del av Creades)
30 november 2017: 41 mkr (1%)
Utveckling 2016, mkr
Omsättning: 82, EBIT: 4

Besök Globals webbsida

Viktiga händelser 2015

  • Utmanande marknadsförutsättningar bidrog till att omsättning och resultat inte nådde acceptabel nivå.
  • Fortsatta kostnadsbesparingar lägger grund för goda förutsättningar till ökad lönsamhet närmaste året.
  • Fortsatt stärkta positioner gentemot OEM segmentet.
  • Etablerat turbil-koncept på flera orter i Sverige.
  • Framgångsrikt år vad gäller nykundsanskaffning.