Kaching

Kaching har utvecklat en digital och mobil kassalösning (Mobile Point of Sale) baserat på iPad och iPhone.

Kaching har utvecklat en digital och mobil kassalösning (Mobile Point of Sale) baserat på iPad och iPhone.

 

Kaching har initialt riktat sin lösning mot Apple Premium Resellers, där en kedja använder systemet sedan i somras och andra, även internationella kedjor, är kontakterade för implementering under våren. Bolaget har nu även riktat in sig på kedjor inom andra områden, och har erhållit kontrakt på implementation även här. Plattformen skall på sikt vara omnikanal med digitala och mobila kassor som kan länkas till onlinehandeln, och plattformen innehåller även funktioner som lager- och kontraktshantering. Lösningen påminner om den som redan finns i Apple Store, och intresset från såväl svenska som internationella butikskedjor är stort.        

Kaching har imponerande snabbt byggt upp sin verksamhet. Personalens höga kompetens och de redan implementerade affärerna ger en god plattform att ta avstamp ifrån, och intresset för bolagets produkt är sort. Det redan implementerande systemet visar att de ambitioner som såväl bolaget som kunden hade med produkten har uppfyllts, och ytterligare funktionalitet adderas löpande. Bolaget har en spännande framtid framför sig.

Creades ägarandel
29%
Substansvärde (del av Creades)
28 februari 2019: 52 mkr (1%)
Utveckling 2017, mkr
NA

Besök Kachings webbplats

Viktiga händelser 2017

  • Bolagets kassasystem är fullt implementerat hos Apple Premium Resellerkedjan Digital Inn och ett flertal ytterligare kontrakt har tecknats
  • En nyemission för att ytterligare stärka bolagets tillväxt genomfördes under hösten, vilket innebär att bolaget är väl kapitaliserat. I emissionen investerade såväl nya som existerande ägare
  • Strategiska rekryteringar har genomförts och bolaget har nu ett komplett team med bakrund från bl.a. Spotify, Skype, Apple och Klarna