Kaching

Kaching har utvecklat en digital och mobil kassalösning (Mobile Point of Sale) baserat på iPad och iPhone.

Kaching har utvecklat en digital och mobil kassalösning (Mobile Point of Sale) baserat på iPad och iPhone. Lösningen medför på ett enkelt sätt att flera av butikens anställda kan ta betalt utan att vara låsta vid kassadisken, vilket medför snabbare betalning, högre konvertering och högre kundnöjdhet. Även personaltillfredsställelsen har ökat med implementeringen av systemet.

 

Kaching har snabbt byggt upp sin verksamhet. Personalens höga kompetens ger en god plattform att ta avstamp ifrån, och intresset för bolagets produkt är stort. Undersökningar visar att plattformen levererar ett bra utfall som leder till såväl nöjdare personal som ökad vinst för kunderna. Det skall dock noteras att detta är ett stort beslut för kunderna, varför säljcyklerna tenderar att bli långa.

Creades ägarandel
29%
Substansvärde (del av Creades)
31 december 2019: 41 mkr (1%)
Utveckling 2017, mkr
Omsättning: 2 mkr, EBIT: -24

Besök Kachings webbplats

Viktiga händelser 2018

  • Lösningen är implementerad hos två av Sveriges största Apple Premium Resellers utrullning har börjat hos en större internationell kund och flera testimplementationer genomförs
  • Diskussioner pågår med flera potentiella kunder och bolaget har knutit till sig ett flertal implementeringspartners
  • Plattformen har utvecklats till att inkludera bl.a. mobilbetalningar via Swish