NOTE

Ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion

NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartners för outsourcad elektronikproduktion. Marknadspositionen är särskilt stark för produkter i små till mellanstora serier som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet.

 

Investeringen i Note gjordes under 2010 och bolaget var då, trots en god marknadsposition, ett bolag med grava lönsamhetsproblem. Efter ett par års arbete med lönsamheten har bolaget vänt den negativa utvecklingen, och den underliggande rörelsen utvecklas positivt. Arbetet fortlöper ständigt och man har nu en flexibel struktur som möjliggör ökat intjäning framöver. I början av 2016 anställdes en ny VD i Stefan Hedelius för att ytterligare öka fokusering på försäljning.

Creades ägarandel
27%
Substansvärde (del av Creades)
30 november 2017: 219 mkr (6%)
Utveckling 2016, mkr
Omsättning: 1 098, EBIT: 60

Besök Notes webbplats

Viktiga händelser 2015

  • Stark tillväxt på en ganska stabil marknad.
  • Fortsatt breddning av en redan stark kundbas.
  • Försäljningen ökade med dryga 16 procent jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet är kraftigt förbättrat ökade med cirka 54 procent.