NOTE

Ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion

NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartners för outsourcad elektronikproduktion. Marknadspositionen är särskilt stark för produkter i små och mellanstora serier som kräver hög teknisk kompetens, nära samarbete med kundens R&D och flexibilitet att skala upp från förserier till volymproduktion.

 

Det grundliga förbättringsarbete som inleddes i samband med Creades investering 2010 ger nu full utdelning i form av en affär med växande omsättning och lönsamhet. NOTE gynnas även av ett produktionsnätverk som kombinerar de nordiska enheternas kundnärhet med skal och kostnadsfördelar från volymproduktion i Baltikum och Kina. Bolagets solida finansiella ställning skapar goda möjligheter till fortsatt tillväxt från såväl nya som befintliga kundersamt förvärv.

Creades ägarandel
26%
Substansvärde (del av Creades)
30 juni 2018: 69 mkr (2%)
Utveckling 2017, mkr
Omsättning: 1 176, EBIT: 93

Besök Notes webbplats

Viktiga händelser 2017

  • Stark utveckling av affären med omsättning på SEK 1,176 mn (1,098 mn) och EBIT på SEK 76 mn (60 mn) – De bästa finansiella resultaten på de senaste fem åren
  • Stark orderingång från såväl nya som befintliga kunder bådar gott för 2018
  • Extra bolagsstämma i januari där John Hedberg valdes till ny styrelseordförande
  • Per Ovrén utsågs till ny verkställande direktör