Tink

Tink är ekonomiappen som gör det enkelt och kul att hålla koll på sin ekonomi!

Tink har sedan lanseringen för sex år sedan både etablerat sig som Sveriges största fristående ekonomiapp, och som en av Europas största finansiella teknikleverantörer. Samma teknik som är utvecklad till Tinks app licensieras sedan 2015 till banker och fintech-företag i Europa, så att de kan erbjuda sina kunder en bättre digital upplevelse. Tinks teknik samlar all finansiell data på ett ställe vilket gör det möjligt för banker att ge sina kunder bättre insikter i sin ekonomi och gör det lätt att flytta pengar och betala räkningar.


Creades har en lång erfarenhet av att investera i finansiella teknologiföretag, och investeringarna i Avanza och Klarna har medfört mycket god avkastning. Tink har byggt upp en stark position och vi ser god utvecklingspotential för bolaget. Under 2018 har bolaget lanserat ett flertal nya tjänster och har stärkt sin organisation ytterligare, och den nya kapitalanskaffningen i början av 2019 ger kraft att fortsätta denna expansion under många år framåt. Licensavtalen med välrenommerade banker visar på styrkan i bolagets teknologi och self-service plattformen ger möjlighet för även mindre bolag att utnyttja Tinks teknik.

Creades ägarandel
12%
Substansvärde (del av Creades)
31 augusti 2019: 228 mkr (6%)
Utveckling 2017, mkr
Omsättning: 23 mkr, EBIT: -32

Besök Tinks webbplats

Få koll på din ekonomi med Tink

Få koll på din ekonomi med Tink

Viktiga händelser 2018

  • Nuvarande kunder ABN AMRO, Klarna, SEB, Nordea och Nordnet fick sällskap av Belgiska BNP Paribas Fortis och ytterligare tre kunder från Storbritanien, Spanien och Danmark
  • Tink breddade sin kundbas genom att lansera en self-service plattform, vilket ger utvecklare på företag oavsett storlek i Europa tillgång till Tink-tekniken
  • Tinks teknik blev tillgänglig på 9 marknader i Europa, med målet att nå 20 i slutet av 2019
  • En ny finansieringsrunda ledd av Insight Venture Partners genomfördes runt årsskiftet 2018/2019