Anders Hillerborg

Anders Hillerborg

• Anställd sedan 2017
• Tidigare befattningar: Analytiker på ABG Sundal Collier
• Civ. ek. M. Sc. Handelshögskolan i Stockholm
• Äger inga aktier i Creades