Christina Hilmersson

Christina Hilmersson

CFO

  • Anställd sedan 2012
  • Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor vid Ernst & Young Stockholm och  ekonomichef för Thermisol AB
  • Civ ek Stockholms Universitet
  • Äger 1 500 aktier i Creades varav 1 300 via kapitalförsäkring/pensionslösning