John Hedberg

John Hedberg

  • Anställd sedan 2016
  • Tidigare befattningar: Partner NC Advisory, VD Relacom AB, Affärsutvecklings- och inköpschef Bonnier Dagstidningar, Managementkonsult McKinsey & Co
  • Styrelseordförande i NOTE
  • Styrelseledamot i Acne Studios och Lindab
  • Civ.ek. M.Sc. Handelshögskolan i Stockholm
  • Äger 4 000 aktier i Creades, varav 3 000 via kapitalförsäkring/pensionslösning.