Jonas Hagströmer

Jonas Hagströmer

  • Anställd sedan 2012
  • Tidigare befattningar: Associate och analytiker på Keystone Advisers samt diverse befattningar inom e-handelsbolag
  • Styrelseordförande i Inet och Inet Holding
  • Styrelseledamot i Avanza Bank Holding, Avanza Bank och Apotea
  • Civ. ek. M.Sc. Lunds Universitet
  • Äger 9 050 aktier i Creades varav 8 050 via kapitalförsäkring/pensionslösning. Äger även aktier indirekt via Biovestor AB