Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2018 2019-01-30
Årsredovisning 2018 v. 11, 2019
Delårsrapport januari - mars 2019 2019-04-10
Delårsrapport januari - juni 2019 2019-07-12
Delårsrapport januari - september 2019 2019-10-10
 
 
Kommande stämmor
Årsstämma 2019 2019-04-10, kl. 16.00
 

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (9 augusti 2018).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.