Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2020 v. 11, 2021
Delårsrapport januari - mars 2021 2021-04-14
Delårsrapport januari - juni 2021 2021-07-13
Delårsrapport januari - september 2021 2021-10-13
 
 
Kommande stämmor
Årsstämma 2021 2021-04-14
 

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (11 augusti 2020).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.