Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor

 

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

 

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2019:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Spiltan Fonder AB, Carnegie Särskilda Pensionsfond II och SEB Fonder. Dessa fyra ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB)
  • Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB
  • Axel Calissendorff, som representerar Carnegie Särskilda Pensionsfond II och
  • Hans Ek, som representerar SEB Fonder.


Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.