Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor

 

VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

 

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2018:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Spiltan Fonder AB och SEB Fonder. Dessa fyra ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
  • Sven Hagströmer, som representant för H & Q Särskilda Pensionsstiftelse,
  • Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB och
  • Johan Strandberg, som representerar SEB Fonder.


Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.
 
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedningen@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm