Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor

 

VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

 

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2018:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Spiltan Fonder AB, Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II och SEB Fonder. Dessa fyra ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
  • Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB,
  • Axel Calissendorff, som representant för Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II och
  • Johan Strandberg, som representerar SEB Fonder.


Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.
 
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedningen@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm