Utskott

Ersättningsutskott

 

Styrelsen har beslutat att ersättningsutskottet ska bestå av Hans Karlsson och Sven Hagströmer.

 

Revisionsutskott

 

Styrelsen har beslutat att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör de uppgifter som enligt lag annars ankommer på ett revisionsutskott i vissa bolag.