Acne Studios

Ambition to Create Novel Expressions

Acne Studios är ett Stockholmsbaserat modehus grundat 1997. Acne Studios har 47 egna butiker ibland annat Stockholm, London, Milano, Tokyo, Beijing, New York, San Francisco och Los Angeles. Kollektionerna säljs även genom egen e-handel samt återförsäljare och varuhus.

 Acne Studios är Nordens ledande modehus. Kombinationen av kreativitet, entreprenörskap och starkt fokus på affärsprocesserna har skapat ett globalt företag som växer med god lönsamhet. Under senare år har Acne Studios fokuserat på att växa genom egna butiker och egen e-handel vilket stärkt såväl varumärket som tillväxt och lönsamhet. Vi är nöjda med det senaste årets utveckling och ser fortsatt god potential i bolagets tillväxtresa med inriktning på ytterligare internationalisering – inte minst i Asien – och den redan starka egna e-handeln.

Besök Acnes webbplats: