Finansiella rapporter etc

Nedan finns årsredovisningar, delårsrapporter och prospekt att ladda ner.

Creades bildades genom en delning av Investment AB Öresund i början av 2012. Nedan finns därför även Öresunds årsredovisningar 2009-2011.

2020

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

2019

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

2018

Årsredovisning 2018

Delårsrapport 1 januari - 31 december 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

2016

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

2015

Årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

2014

Årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

2013

Årsredovisning 2013 och verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2013

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2013

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

2012

Årsredovisning 2012

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari - 19 januari 2012

2011

Årsredovisning 2011

Övrigt

Prospekt inför notering på Nasdaq OMX december 2013

Granskningsrapport Creades AB 16 juli 2013

Bolagsbeskrivning inför notering på First North februari 2012

Öresund

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009