Finansiella rapporter etc

Nedan finns årsredovisningar, delårsrapporter och prospekt att ladda ner.

Creades bildades genom en delning av Investment AB Öresund i början av 2012.

2021

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

2020

Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

2019

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

2018

Årsredovisning 2018

Delårsrapport 1 januari - 31 december 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

2016

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

2015

Årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

2014

Årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

2013

Årsredovisning 2013 och verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2013

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2013

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

2012

Årsredovisning 2012

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari - 19 januari 2012

2011

Årsredovisning 2011

Övrigt

Prospekt inför notering på Nasdaq OMX december 2013

Granskningsrapport Creades AB 16 juli 2013

Bolagsbeskrivning inför notering på First North februari 2012