eWork Scandinavia

Kraftig tillväxt med lönsamhet

eWork är en komplett nordisk konsultleverantör med över 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom och teknik. eWorks affärsmodell bygger på ett nätverk med över 60 000 konsulter och ramavtal med fler än 130 kunder.

 

Under 2013 avslutade vi vårt engagemang i eWork med en genomsnittlig årlig avkastning om 27 % sedan år 2000 då vi investerade i ett onoterat bolag som i stort sett bara hade en affärsidé.

Årlig avkastning sedan 2000:
27%

Besök eWorks webbplats