Om Creades

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag

BAKGRUND

Investment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare.

 

I början av 2013 genomfördes ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelades det nya bolaget Sedarec som tillfördes de aktieägare som så önskade genom ett inlösenförfarande. Sedarec har avvecklats under 2014.

 

Substansvärdet i Creades är ca 3 miljarder fördelat på med en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades noterade och onoterade innehav innehav består av Avanza, Lindab, NOTE, Acne Studios, Tink, Kaching, Apotea samt dotterbolagen Inet och Röhnisch.

 

AFFÄRSIDÉ

Creades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag.

  

STRATEGI

Strategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna.

Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. 

 

HANDEL

Creades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

 

 

Följ Creades-aktien på  Avanza.