Röhnisch

Tränings- och golfkläder för kvinnor!


Röhnisch designar och säljer sportkläder för kvinnor inom områdena träning, löpning, golf och yoga samt badkläder, jackor och underkläder. Vidare säljer man under varumärket Ullmax underställ i merinoull. Försäljningen går till över 20 länder, men med tonvikt på Norden som står för 68% av försäljningen.

 

Som det ledande sportklädesvarumärket inriktat mot kvinnor har Röhnisch en stark och särskiljande position på marknaden som det finns god potential i att utveckla ytterligare. Bolaget har en tydlig plan framåt vad gäller tillväxt och lönsamhet, och arbetet med att realisera denna plan fortgår, bl.a. inom digitalisering och varumärke.

 

Röhnisch försäljning inom egen online ökade markant under året, medan försäljning i den viktiga återförsäljarkanalen var lägre. Totalt sett minskade bolagets omsättning något, men bolaget har fortsatt bra marginaler justerat för de kostnader som tillkom för byte av ERP-system och e-handels plattform   Med de satsningar som görs framåt så har vi tillförsikt om framtiden. 

Creades ägarandel
69 %

Substansvärde (del av Creades)

31 januari 2020: 74 mkr (2%)

Utveckling 2018, mkr
Omsättning: 188 mkr, EBIT: 5

Besök Röhnisch webbplats

Viktiga händelser 2018

  • Röhnisch omsättning minskade något, där försäljning till återförsäljare var lägre medan försäljning inom egen online ökade markant
  • Bolaget genomförde byte av såväl ERP-system som e-handels plattform, vilket medförde högre kostnader än för ett normalt år. Båda systemen fungerar nu väl
  • Varumärkesarbetet som initierades under 2017 har fortsatt och en ny Brand Manager som började i februari 2019 rekryterades