Röhnisch

Tränings- och golfkläder för kvinnor!


Röhnisch designar och säljer sportkläder för kvinnor inom områdena träning, löpning, golf och yoga samt badkläder, jackor och underkläder. Vidare säljer man under varumärket Ullmax underställ i merinoull. Försäljningen går till över 20 länder, men med tonvikt på Norden som står för 68% av försäljningen.

 

Som det ledande sportklädesvarumärket inriktat mot kvinnor har Röhnisch en stark och särskiljande position på marknaden som det finns god potential i att utveckla ytterligare. Bolaget har en tydlig plan framåt vad gäller tillväxt och lönsamhet, och arbetet med att realisera denna plan fortgår, bl.a. inom digitalisering och varumärke.

 

Röhnisch försäljning inom egen online ökade markant under året, medan försäljning i den viktiga återförsäljarkanalen var lägre. Totalt sett minskade bolagets omsättning något, men bolaget har fortsatt bra marginaler justerat för de kostnader som tillkom för byte av ERP-system och e-handels plattform   Med de satsningar som görs framåt så har vi tillförsikt om framtiden. 

Creades ägarandel
69 %

Substansvärde (del av Creades)

31 maj 2021: 76 mkr (1%)

Utveckling 2020, mkr
Omsättning: 167 mkr, EBIT: -7

Besök Röhnisch webbplats

Viktiga händelser 2019

  • Omsättningen 2019 var i linje med 2018 men något lägre än förväntat, främst på grund av ett fortsatt tufft retailklimat vilket påverkade återförsäljarledet. Bolaget såg dock en fördubbling i egen online, vilket är positivt då detta är primär fokuskanal framåt
  • Bolaget har fortsatt investerat i den egna e-handeln, ställt om till en digital marknadsföringsmodell, samt genomfört organisationsförändringar. Detta har medfört kostnader som har påverkat resultatet
  • En ny VD, Emma Stjernlöf, rekryterades under året för start i januari 2020. Den nya chefen för design och varumärke, Jeanna Giray, tillträdde i februari 2019 och har påbörjat ett långsiktigt varumärkesarbete