Aktier och aktiekapital

Creades kan ge ut aktier av två aktieslag, aktier av serie A med en röst och aktier av serie B med en tiondels röst

Creades A-aktie handlas under kortnamnet CRED A på NASDAQ Stockholms huvudmarknad från och med den 6 december 2013.

 

Creades aktier har emitterats enligt svensk lag. Creades kan ge ut aktier av två aktieslag, aktier av serie A med en röst och aktier av serie B med en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktierna av serie A är registrerade hos Euroclear i elektronisk form, med ISIN-kod SE0004390516. Aktier av serie B kommer inte att noteras eller handlas på någon marknadsplats. Enligt Creades registrerade bolagsordning ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. I bolagsordningen finns även ett omvandlingsförbehåll som innebär att ägare av aktier av serie A ska kunna omvandla aktierna till serie B.

 

 

A-aktien

Namn: Creades A
Symbol: CRED A
ISIN-kod: SE0004390516
Noterad sedan: 2013-12-06
Börs: Nasdaq Stockholm
Handelspost: 1
Valuta: SEK
Kvotvärde: ca 0,044 kr
Antal aktier: Totat 12 465 128, varav A: 8 199 253
Aktiekapital:

546 086,04 kr

 

 

Tabell uppdaterad 2016-05-20