Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2019-12-31

Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största.

 

Tabellen avses att uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

 

Creades har totalt 12 465 128 aktier, varav 8 199 253 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 625 840,5 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 8 272 752 66,4 51,4
Spiltan Aktiefond Invest 309 271 2,5 3,6
Försäkringsbolaget Avanza Pension 199 750 1,6 2,3
Jan Röring 66 873 0,5 0,8
Handelsbanken Indexfonder 65 257 0,5 0,8
Nordnet pensionsförsäkringar 64 659 0,5 0,7
SEB Sverige Indexfond 62 163 0,5 0,7
Wästberg Anita 31 760 0,3 0,4
Ekman Christina 27 049 0,2 0,3
Saltorp Bo 22 812 0,2 0,3
Övriga 3 342 782 26,8 38,8
Totalt   12 465 128 100 100
  • 1 Biovestor AB innehar 3 748 829 A-aktier och 4 265 875 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 258 048 A-aktier.
Senast uppdaterad: 2020-01-23