Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2020-09-30

Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största.

 

Tabellen avses att uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

 

Creades har totalt 12 465 128 aktier, varav 8 199 253 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 625 840,5 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 8 272 752 66,4 51,4
Spiltan Aktiefond Invest 309 271 2,5 3,6
Försäkringsbolaget Avanza Pension 180 686 1,4 2,1
SEB Sverige Indexfond 68 259 0,5 0,8
Jan Röring 64 500 0,5 0,7
Handelsbanken Indexfonder 61 831 0,5 0,7
State Street Bank and Trust 50 984 0,4 0,6
Nordnet pensionsförsäkringar 36 590 0,3 0,4
Wästberg Anita 31 760 0,3 0,4
Ekman Christina 25 545 0,2 0,3
Övriga 3 362 950 27,0 39,0
Totalt   12 465 128 100 100
  • 1 Biovestor AB äger 3 748 829 A-aktier och 4 265 875 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 258 048 A-aktier.
Senast uppdaterad: 2020-10-13