Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2017-03-31

Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största.

 

Tabellen avses att uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

 

Ägarbilden vad gäller totalt antal aktier och Sven Hagströmers innehav har uppdaterats efter genomfört inlösenförfarande och genomförd indragning av syntetiska aktier.

 

Creades har totalt 12 465 128 aktier, varav 8 199 253 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 625 841 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 8 047 263 64,6 48,8
H&Q Särskilda Pensionsstiftelse 258 048 2,1 3,0
Spiltan Fonder 256 622 2,1 3,0
Avanza Pension 230 969 1,9 2,7
Jan Röring 66 873 0,5 0,8
XACT Fonder ( SHB Fonder) 62 086 0,5 0,7
Nordnet pensionsförsäkringar 61 000 0,5 0,7
Jonas Engwall Förvaltning AB 48 000 0,4 0,6
Skandinaviska enskilda Luxemburg 38 177 0,3 0,4
Anita Wästberg 31 760 0,3 0,4
Övriga 3 364 330 27,0 39,0
Totalt   12 465 128 100 100
  • 1 Biovestor AB innehar 3 781 388 A-aktier och 4 265 875 B-aktier
Senast uppdaterad: 2017-04-24