Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2019-02-06

Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största.

 

Tabellen avses att uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

 

Creades har totalt 12 465 128 aktier, varav 8 199 253 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 625 840,5 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 8 272 752 66,4 51,4
Spiltan Aktiefond Invest 309 271 2,5 3,6
Försäkringsbolaget Avanza Pension 211 294 1,8 2,6
Jan Röring 66 873 0,5 0,8
Nordnet pensionsförsäkringar 65 426 0,5 0,7
Handelsbanken Indexfonder 61 310 0,5 0,7
SEB Sverige Indexfond 61 038 0,5 0,7
Skandinaviska enskilda Luxemburg 38 177 0,3 0,4
Anita Wästberg 31 760 0,3 0,4
Christina Ekman 27 049 0,2 0,3
Övriga 3 320 178 26,8 38,8
Totalt   12 465 128 100 100
  • 1 Biovestor AB innehar 3 748 829 A-aktier och 4 265 875 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse 258 048 A-aktier.
Senast uppdaterad: 2019-02-06