Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2019-09-30

Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största.

 

Tabellen avses att uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

 

Creades har totalt 12 465 128 aktier, varav 8 199 253 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 625 840,5 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 8 272 752 66,4 51,4
Spiltan Aktiefond Invest 309 271 2,5 3,6
Försäkringsbolaget Avanza Pension 209 168 1,7 2,4
Nordnet pensionsförsäkringar 68 501 0,6 0,8
Jan Röring 66 873 0,5 0,8
Handelsbanken Indexfonder 65 086 0,5 0,8
SEB Sverige Indexfond 61 038 0,5 0,7
Skandinaviska enskilda Luxemburg 24 261 0,2 0,3
Wästberg Anita 31 760 0,3 0,4
Ekman Christina 27 049 0,2 0,3
Övriga 3 329 369 26,7 38,6
Totalt   12 465 128 100 100
  • 1 Biovestor AB innehar 3 748 829 A-aktier och 4 265 875 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 258 048 A-aktier.
Senast uppdaterad: 2019-10-10