Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2020-12-31

Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största.

 

Tabellen avses att uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

 

Creades har totalt 12 465 128 aktier, varav 8 199 253 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 625 840,5 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 8 263 303 66,3 51,3
Spiltan Fonder 309 271 2,5 3,6
Avanza Pension 187 449 1,5 2,2
SEB Fonder 69 921 0,6 0,8
Jan Röring 64 050 0,5 0,7
Handelsbanken Fonder 61 902 0,5 0,7
Nordnet pensionsförsäkring 51 900 0,4 0,6
BlackRock 29 227 0,2 0,3
Christina Louise Joh Ekman 23 545 0,2 0,3
Sven Pettersson 20 094 0,2 0,2
Övriga 3 384 466 27,2 39,2
Totalt   12 465 128 100 100
  • 1 Biovestor AB äger 3 748 829 A-aktier och 4 265 875 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 248 599 A-aktier.

Källa: Modular Finance Holdings

Senast uppdaterad: 2021-01-26