Substansvärde per 2019-06-30

Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +13(+13) procent. Six Return Index avkastade under samma period +21(+4) procent

Per 30 juni 2019 uppgick Creades substansvärde till 321 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2018 uppgick till 297 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 300 000 1 085 87 27
Lindab 1 3 679 322 393 32 10
Addnode 2 420 649 373 30 9
Övriga noterade värdepapper 431 35 11
 
Onoterade tillgångar
Tink 228 18 6
Inet 195 16 5
Apotea 190 15 5
Röhnisch 84 7 2
Kaching 41 3 1
Övriga onoterade värdepapper 68 5 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 919 74 23
Totalt   4 007 321 100
  • 1 Lindab, Addnode och övriga noterade värdepapper ägs via kapitalförsäkring.
  • 2 Varav 874 mkr avser likvida medel.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2019: 9 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2019-07-12