Substansvärde per 2017-04-30

Substansvärdet per aktie har ökat med 4 %, Six Return Index ödade med 11 %

Per 30 april 2017 uppgick Creades substansvärde till 259 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2016 uppgick till 261 kr. Utdelning har lämnats med 14 kr per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 040 000 1 081 87 33
Lindab 7 929 322 642 51 20
NOTE 7 780 915 141 11 4
Kitron 17 769 300 126 10 4
Övriga noterade värdepapper 278 22 9
 
Onoterade tillgångar
Acne Studios 224 18 7
Apotea 121 10 4
Röhnisch 91 7 3
Inet 79 6 2
Global Batterier 44 3 1
Tink 37 3 1
Övriga onoterade värdepapper 17 1 1
Orealiserat övervärde i dotterbolag 40 3 1
 
Övriga tillgångar och skulder 2 308 25 10
Totalt   3 229 259 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen.
  • 2 Varav 298 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2017-05-04