Substansvärde per 2018-03-31

Avkastning på substansvärdet uppgick till +8 (+1) procent. Six Return Index ändrades under samma period med -0 (+6) procent

Per 31 mars 2018 uppgick Creades substansvärde till 295 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2017 uppgick till 273 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 347 108 37
Lindab 7 929 322 500 40 14
Addnode 3 281 591 255 20 7
NOTE 3 169 915 80 6 2
Övriga noterade värdepapper 295 24 8
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Röhnisch 98 8 3
Inet 71 6 2
Orealiserat övervärde i dotterbolag 73 6 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 299 24 8
Apotea 129 10 4
Tink 93 7 3
Kaching 47 4 1
Övriga onoterade värdepapper 24 2 1
 
Övriga tillgångar och skulder 2 365 29 10
Totalt   3 676 295 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Varav 338 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2018-04-12