Substansvärde per 2019-11-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 30 november, uppgår till 24 %. Six Return Index ökade 30 % under samma period

Creades substansvärde per den 30 november 2019 uppgick till 352 kr per aktie. Den 31 oktober 2019 uppgick substansvärdet till 336 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 530 000 1 447 116 33
Addnode 2 125 242 344 28 8
Övriga noterade värdepapper 631 51 14
 
Onoterade tillgångar
PRNT Printing Solutions 262 21 6
Tink 228 18 5
Inet 224 18 5
Apotea 190 15 4
Röhnisch 74 6 2
Kaching 41 3 1
Övriga onoterade värdepapper 102 8 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 843 68 19
Totalt   4 386 352 100
  • 1 Addnode och Övriga noterade värdepapper ägs via kapitalförsäkring.
  • 2 Varav SEK 356 mn avser likvida medel, SEK 150 mn kortfristiga lån dotterbolag och SEK 301 mn medel förvaltade i Spiltan Räntefond Sverige.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli 2020 redovisas i mitten av augusti (2020: 11 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2019-12-04