Substansvärde per 2020-01-31

Creades avkastning på substansvärdet för januari 2020 uppgår till 2 %. OMXSGI ökade 1 % under samma period

Creades substansvärde per den 31 januari 2020 uppgick till 376 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 530 000 1 466 118 31
Addnode 1 665 242 325 26 7
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 844 68 18
 
Onoterade tillgångar
Tink 285 23 6
PRNT Printing Solutions 257 21 6
Inet 252 20 5
Apotea 190 15 4
Röhnisch 74 6 2
Kaching 41 3 1
Övriga onoterade värdepapper 101 8 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 848 68 18
Totalt   4 682 376 100
  • 1 Addnode ägs via kapitalförsäkringen.
  • 2 Varav SEK 840 mn avser likvida medel.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli 2020 redovisas i mitten av augusti (2020: 11 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2020-02-05