Substansvärde per 2019-09-30

Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +17(+11) procent. Six Return Index avkastade under samma period +23(+11) procent

Creades substansvärde per den 30 september 2019 uppgick till 333 kr per aktie. Den 31 juli 2019 uppgick substansvärdet till 341 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 390 000 1 234 99 30
Addnode 2 125 242 337 27 8
Övriga noterade värdepapper 460 37 11
 
Onoterade tillgångar
Tink 228 18 6
Inet 224 18 5
Apotea 190 15 5
Röhnisch 83 7 2
Kaching 41 3 1
Övriga onoterade värdepapper 102 8 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 1 253 101 30
Totalt   4 152 333 100
  • 1 Addnode och Övriga noterade värdepapper ägs via kapitalförsäkring.
  • 2 Varav 910 mkr avser likvida medel och 301 mkr medel förvaltade i Spiltan Räntefond Sverige.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli 2020 redovisas i mitten av augusti (2020: 11 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2019-10-10