Substansvärde per 2017-07-31

Substansvärdet per aktie har ökat med 8 %, Six Return Index ökade med 7 %

Per 31 juli 2017 uppgick Creades substansvärde till 268 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2016 uppgick till 261 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 019 82 30
Lindab 7 929 322 673 54 20
NOTE 7 780 915 179 14 5
Kitron 17 769 300 161 13 5
Övriga noterade värdepapper 295 24 9
 
Onoterade tillgångar
Acne Studios 217 17 6
Apotea 121 10 4
Röhnisch 86 7 3
Inet 80 6 2
Global Batterier 41 3 1
Tink 50 4 1
Kaching 30 2 1
Övriga onoterade värdepapper 39 3 1
Orealiserat övervärde i dotterbolag 55 4 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 299 25 9
Totalt   3 345 268 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen.
  • 2 Varav 293 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2017-08-10