Substansvärde per 2021-03-31

Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +16 (-7) procent. OMXSGI avkastade under samma period +14 (-18) procent

Creades substansvärde uppgick den 31 mars 2021 till 738 kr per aktie. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 641 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 593 000 4 343 348 47
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 1 1 934 155 21
 
Onoterade tillgångar
StickerApp 579 46 6
Inet 431 35 5
Apotea 407 33 4
Instabox 346 28 4
Tink 311 25 3
Röhnisch 76 6 1
Övriga onoterade värdepapper 177 14 2
 
Övriga tillgångar och skulder inklusive beslutad ej utbetald utdelning 2 598 48 7
Totalt   9 201 738 100
  • 1 De tre största innehaven är Embracer, Kamux OY och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 543 mn, motsvarande 28 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  • 2 Varav SEK 955 mn avser likvida medel. Det finns ingen beslutad ej utbetalad utdelning varför substansvärdet överensstämmer med eget kapital.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2021: 16 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2021-04-14