Substansvärde per 2018-01-31

Substansvärdet har sedan årsskiftet ökat med 10 %

Per 31 januari 2018 uppgick Creades substansvärde till 301 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2017 uppgick till 273 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 355 109 36
Lindab 7 929 322 550 44 15
NOTE 7 584 915 213 17 6
Övriga noterade värdepapper 517 41 14
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Röhnisch 93 7 2
Inet 89 7 2
Global Batterier 41 3 1
Orealiserat övervärde i dotterbolag 83 7 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 289 23 8
Apotea 130 10 3
Tink 93 7 2
Kaching 47 4 1
Övriga onoterade värdepapper 12 1 0
 
Övriga tillgångar och skulder 2 242 19 6
Totalt   3 754 301 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Varav 247 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2018-02-05