Substansvärde per 2017-09-30

Substansvärdet har sedan årsskiftet ökat med 13 procent

Per 30 september 2017 uppgick Creades substansvärde till 281 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2016 uppgick till 261 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 044 84 30
Lindab 7 929 322 685 55 20
NOTE 7 780 915 202 16 6
Kitron 17 769 300 146 12 4
Övriga noterade värdepapper 402 32 11
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Inet 86 7 2
Röhnisch 91 7 3
Global Batterier 41 3 1
Orealiserat övervärde i dotterbolag 2 57 5 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 249 20 7
Apotea 121 10 3
Tink 93 7 3
Ferronordic 64 5 2
Kaching 30 2 1
Övriga onoterade värdepapper 7 1 0
 
Övriga tillgångar och skulder 3 181 15 5
Totalt   3 498 281 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Se avsnitt "Creadesaktiens substansvärde" för specifikation.
  • 3 Varav 179 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2017-10-12