Substansvärde per 2019-04-30

Creades avkastning på substansvärdet uppgår för perioden till 13 %. Six Return Index ökade 21 % under samma period

Per 30 april 2019 uppgick Creades substansvärde till 321 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2018 uppgick till 297 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 300 000 1 163 93 29
Lindab 7 929 322 848 68 21
Addnode 1 2 465 652 356 29 9
Övriga noterade värdepapper 2 414 33 10
 
Onoterade tillgångar
Acne Studios 364 29 9
Tink 228 18 6
Apotea 190 15 5
Inet 163 13 4
Röhnisch 78 6 2
Kaching 43 3 1
Övriga onoterade värdepapper 55 4 1
 
Övriga tillgångar och skulder 3 100 8 2
Totalt   4 002 321 100
  • 1 Innehav ägt via kapitalförsäkring.
  • 2 Inklusive innehav ägda via kapitalförsäkring.
  • 3 Varav 65 mkr avser likvida medel.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2018: 9 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2019-05-06