Substansvärde per 2019-07-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 juli, uppgår till 20 %. Six Return Index ökade 21 % under samma period.

Creades substansvärde per den 31 juli 2019 uppgick till 341 kr per aktie. Den 30 juni 2019 uppgick substansvärdet till 321 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 300 000 1 322 106 31
Lindab 1 3 679 322 406 33 10
Addnode 2 340 649 362 29 9
Övriga noterade värdepapper 418 34 10
 
Onoterade tillgångar
Tink 228 18 5
Inet 195 16 5
Apotea 190 15 4
Röhnisch 84 7 2
Kaching 41 3 1
Övriga onoterade värdepapper 80 6 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 928 74 22
Totalt   4 254 341 100
  • 1 Lindab, Addnode och övriga noterade värdepapper ägs via kapitalförsäkring.
  • 2 Varav 902 mkr avser likvida medel.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2019: 9 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2019-08-09