Substansvärde per 2021-04-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2021 uppgår till +22,7 %. OMXSGI avkastade +18,5 % under samma period

Creades substansvärde uppgick den 30 april 2021 till 78 kr per aktie. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 641 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 593 000 4 750 38 49
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 1 2 139 17 22
 
Onoterade tillgångar
StickerApp 579 5 6
Apotea 407 3 4
Inet 403 3 4
Pricerunner 370 3 4
Instabox 346 3 4
Tink 311 2 3
Röhnisch 76 1 1
Övriga onoterade värdepapper 188 2 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 146 1 2
Totalt   9 714 78 100
  • 1 De tre största innehaven är Embracer, Kamux OY och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 539 mn, motsvarande 25 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  • 2 Varav SEK 531 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning totalt SEK 174 mn varav SEK 44 mn har utbetalts. Återstående SEK 130 mn kommer att utbetalas i tre delar och har ännu inte belastat substansvärdet negativt.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2021: 16 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2021-05-05