Substansvärde per 2021-05-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2021 uppgår till +19,9 %. OMXSGI avkastade +21,3 % under samma period.

Creades substansvärde uppgick den 31 maj 2021 till 76 kr per aktie. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 64 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 593 000 4 396 32 43
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 1 2 079 15 20
 
Onoterade tillgångar
StickerApp 579 4 6
Apotea 407 3 4
Inet 403 3 4
Pricerunner 370 3 4
Instabox 346 3 3
Tink 311 2 3
Röhnisch 76 1 1
Yabie 64 0 1
Övriga onoterade värdepapper 175 1 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 1 136 8 11
Totalt   10 341 76 100
  • 1 De tre största innehaven är Embracer, Kamux OY och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 520 mn, motsvarande 25 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  • 2 Varav SEK 1 469 mn avser likvida medel. Extrastämma i maj beslutade om riktat nyemission om SEK 1 000 mn som inbetalts under maj månad. På årsstämman beslutades om utdelning totalt SEK 174 mn varav SEK 44 mn har utbetalts. Återstående SEK 130 mn kommer att utbetalas i tre delar och har ännu inte belastat substansvärdet negativt.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2021: 16 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2021-06-03