Substansvärde per 2019-02-28

Creades avkastning på substansvärdet uppgår för perioden till 5 %. Six Return Index ökade 12 % under samma period

Per 28 februari 2019 uppgick Creades substansvärde till 312 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2018 uppgick till 297 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 235 99 32
Lindab 7 929 322 684 55 18
Addnode 1 2 803 788 345 28 9
Övriga noterade värdepapper 2 392 31 10
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Inet 147 12 4
Röhnisch 78 6 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 364 29 9
Tink 227 18 6
Apotea 130 10 3
Kaching 52 4 1
Övriga onoterade värdepapper 52 4 1
 
Övriga tillgångar och skulder 3 186 15 5
Totalt   3 890 312 100
  • 1 Innehaven ägs via kapitalförsäkring.
  • 2 Innehaven ägs via kapitalförsäkring.
  • 3 Varav 181 Mkr avser likvida medel.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2018: 9 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2019-03-05