Substansvärde per 2018-06-30

Avkastning på substansvärdet uppgick till +13 (+12) procent. Six Return Index ändrades under samma period med +4 (+11) procent

Per 30 juni 2018 uppgick Creades substansvärde till 295 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2017 uppgick till 272 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 408 113 38
Lindab 7 929 322 520 42 14
Addnode 3 643 777 326 26 9
NOTE 3 169 915 69 6 2
Övriga noterade värdepapper 280 22 8
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Röhnisch 92 7 2
Inet 73 6 2
Orealiserat övervärde i dotterbolag 81 7 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 338 27 9
Apotea 125 10 3
Tink 93 7 3
Kaching 52 4 1
Övriga onoterade värdepapper 38 3 1
 
Övriga tillgångar och skulder 2 187 15 5
Totalt   3 679 295 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Varav 182 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2018-07-13