Substansvärde per 2020-02-29

Creades avkastning på substansvärdet för januari och februari 2020 uppgår till 0 %. OMXSGI minskade -6 % under samma period

Creades substansvärde per den 29 februari 2020 uppgick till 369 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 530 000 1 477 118 32
Addnode 1 665 242 292 23 6
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 849 68 18
 
Onoterade tillgångar
Tink 285 23 6
PRNT Printing Solutions 257 21 6
Inet 252 20 5
Apotea 190 15 4
Röhnisch 74 6 2
Kaching 41 3 1
Övriga onoterade värdepapper 101 8 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 777 62 17
Totalt   4 595 369 100
  • 1 Addnode ägs via kapitalförsäkringen.
  • 2 Varav SEK 776 mn avser likvida medel.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli 2020 redovisas i mitten av augusti (2020: 11 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2020-03-04