Substansvärde per 2017-11-30

Substansvärdet har sedan årsskiftet ökat med 9 %

Per 30 november 2017 uppgick Creades substansvärde till 272 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2016 uppgick till 261 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 080 87 32
Lindab 7 929 322 523 42 15
NOTE 7 584 915 219 18 6
Kitron 17 769 300 129 10 4
Övriga noterade värdepapper 2 401 32 12
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Inet 86 7 3
Röhnisch 91 7 3
Global Batterier 41 3 1
Orealiserat övervärde i dotterbolag 57 5 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 249 20 7
Apotea 121 10 4
Tink 93 7 3
Kaching 47 4 1
Övriga onoterade värdepapper 12 1 0
 
Övriga tillgångar och skulder 3 240 19 7
Totalt   3 389 272 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Inklusive aktier i Ferronordic efter börsnotering.
  • 3 Varav 230 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2017-12-05