Substansvärde per 2017-05-31

Substansvärdet per aktie har ökat med 10 %, Six Return Index ödade med 13 %

Per 31 maj 2017 uppgick Creades substansvärde till 274 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2016 uppgick till 261 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 040 000 1 103 88 32
Lindab 7 929 322 757 61 22
NOTE 7 780 915 143 11 4
Kitron 17 769 300 132 11 4
Övriga noterade värdepapper 293 23 9
 
Onoterade tillgångar
Acne Studios 224 18 7
Apotea 121 9 4
Röhnisch 91 7 3
Inet 79 6 2
Global Batterier 44 4 1
Tink 37 3 1
Övriga onoterade värdepapper 17 1 1
Orealiserat övervärde i dotterbolag 40 3 1
 
Övriga tillgångar och skulder 2 334 27 10
Totalt   3 415 274 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen.
  • 2 Varav 329 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2017-06-05