Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

Brev till Finansdepartementet

Remissvar ang. betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Läs hela brevet till Finans- departementet