Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

Utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning utgår med 14,00 kr per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 21 april 2017, utdelningen utbetalades till aktieägarna den 25 april 2017.

Läs mer