Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2017 2018-01-30
Delårsrapport januari - mars 2018 2018-04-12
Årsredovisning 2018 v. 11
Delårsrapport januari - juni 2018 2018-07-13
Delårsrapport januari - september 2018 2018-10-11
 
 
Kommande stämmor
Årsstämma 2018, Stockholm 2018-04-10
 

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (10 augusti 2017).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.