Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-juni 2017 2017-07-14
Delårsrapport januari - september 2017 2017-10-12
Bokslutskommuniké 2017 2018-01-30
 
 
Kommande stämmor
 

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (10 augusti 2017).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.