Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - september 2019 2019-10-10
Bokslutskommuniké 2019 2020-01-23
 
 
Kommande stämmor
Årsstämma 2020 2020-04-21, kl. 16.00
 

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (9 augusti 2019).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.