StickerApp

StickerApp är en snabbt växande aktör inom e-handel och digitalt tryck.

StickerApp är en snabbt växande aktör inom e-handel och digitalt tryck med försäljning på över 40 geografiska marknader där USA, Norden och Storbritannien utgör de viktigaste. Bolagets viktigaste produkt är individuellt utformade klistermärken men man säljer även etiketter, dekaler samt mobilskal och datorskydd och riktar sig mot både företag och privatpersoner. Bolaget säljer sina produkter genom varumärkena StickerApp, CaseApp samt Stickit.


Bolaget grundades i Lomma 2006 och har sedan dess utvecklats till att bli en globalt ledande aktör tack vare en kombination av en högautomatiserad order- och produktionsprocess och en framgångsrik strategi för digital och social marknadsföring. Vi är mycket imponerade av bolagets grundarkvartett som skapat ett snabbt växande och starkt lönsamt bolag som idag är en av världens ledande aktörer inom sin nisch. Bolaget har betydande likheter med andra framgångsrika investeringar i Creades portfölj så som en stark strategisk position där man gynnas av tryckeribranschens snabbt pågående digitalisering, en effektiv produktion och, viktigast, ett mycket starkt fokus på kundnöjdhet. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med grundarna. Vid värdering av StickerApp har använts marknadsmässiga transaktioner som genomförts under 2019.

Creades ägarandel
51%
Substansvärde (del av Creades)
28 februari 2021: 332 mkr (4%)
Utveckling 2019, mkr
Omsättning: 124, EBIT: 48

Besök StickerApps webbplats

Viktiga händelser 2019

  • Försäljningen ökade med cirka 40 procent, drivet av fortsatt stark tillväxt för StickerApp och den viktiga USA-marknaden
  • Bolaget har slutfört förberedelserna för ny produktionsfastighet i Lomma med planerad byggstart våren 2020
  • Creades förvärvade i november 51 procent av bolaget från grundarna som kvarstår med betydande ägande och operativt engagemang