Ordförandens årskommentar

Ordförandens årskommentar 2017

Bästa aktieägare,

Kanariefågeln i gruvan har börjat harkla sig
Dopingskandalerna på världens idrottsarenor med åtföljande fördömanden måste kännas väldigt främmande för en centralbankschef. Det är ju vardagsmat för världens centralbankschefer att dopa respektive lands ekonomi med ett oräkneligt antal miljarder varje år. Allt för att få världens ekonomier att prestera mera samt att skapa inflation.

Problemet vid kraschen 2009 var det stora skuldberg som hade byggts upp under en längre tid. Det skuldberget påminner idag mer om Uppsala högar än något berg. Den globala skuldsättningen har gått från strax under 200 procent av BNP år 2000 för att toppa på cirka 240 procent när finanskrisen inträffade. Nu är den på 250 procent, det vill säga en bra bit över toppen innan finanskrisen. Främst är det den statliga sektorn som stått för skulduppbyggnaden. Negativa räntor och andra penningpolitiska stimulanser har tillsammans med en expansiv finanspolitik ökat skulderna på ett ganska dramatiskt sätt, samtidigt som tillväxten varit blygsam trots stimulansen. Tillgångsinflationen i Sverige som den kommer till uttryck i aktiekurser och bostadspriser har däremot fortsatt medan prisförändringarna för varor och tjänster pendlat kring nollstrecket, en bra bit från den Svenska Riksbankens mål om 2 procent. Detta trots dollaruppgång och oljeprishöjningar samt dyrare livsmedel på grund av kall vinter i Sydeuropa.

Den legendariske fedchefen Paul Volcker har dragit sina egna slutsatser om centralbankernas inflytande: ”Det är ett nedslående faktum att de starka centralbankerna de senaste hundra åren har sammanfallit med tendenser till ökad inflation, inte mindre. Den unika makten hos en centralbank är, när allt kommer omkring, makten att skapa pengar och ytterst är makten att skapa makten att förstöra.” Översatt till dagens omständigheter innebär det att ett frö såtts till högre inflation som – om man inte i tid vidtar åtgärder – kommer att växa sig stark. Volcker har dock inte någon större tilltro till viljan/förmågan att bromsa den utvecklingen. Sannolikt blir kampen mot inflation morgondagens problem, frågan är bara vilken morgondag.

Ett liknande ekonomiskt experiment som det vi för närvarande upplever har aldrig tidigare förekommit varför ekonomins vandring i ett landskap utan karta fortsätter.

Om ni känner igen texten ovan så beror det på att ni läst det förut, nämligen i 2016 års ordförandeord. Beskrivningen står sig så väl att jag valt att upprepa den. Skillnaden 2017 är att skulduppbyggnaden i världen fortsatt, men som andel av BNP har den slutat växa. Främst som en konsekvens av att tillväxten i världen varit god.

 

Vad gäller finansmarknaderna har volatiliteten på sistone ökat. Den berömda kanariefågeln som genom sin hälsa skulle varna gruvarbetarna om livsfarlig gas i gruvan har i början på 2018 visat tecken på tilltagande ohälsa. Från en nära-döden-upplevelse i början på februari visade dock den seglivade lilla fågeln livstecken senare under samma månad. Återstår att se om den överlever året.

Creades åtgärder 2017 präglas liksom under 2016 av att fortsatt ändra exponeringen till bolag vi tror är mindre konjunkturkänsliga samtidigt som de har stora möjligheter inom e-handel. Tillsammans med en fortsatt obelånad portfölj och hög likviditet gör det att vi tror att Creades är förberett på en tuffare resa en tid framöver. Creation riskerar då ersättas av destruction för den som inte är på sin vakt!

Den policyförändring till att införa reguljär utdelning efter år av inlösen föll uppenbarligen våra aktieägare på läppen då en tidigare efterhängsen rabatt avlösts av en premie.

 

Vad tror vi då om 2018? Att det är osäkrare än någonsin är väl något som varje årsredovisning innehåller. Frågan är väl om inte påståendet i år liksom förra året, är mer relevant än vanligt.Världens ekonomier fortsätter att gå framåt i sakta mak men under påverkan av tidigare nämnda doping.

Kapacitetsutnyttjandet har börjat öka påtagligt vilket har återspeglat sig i en markant höjning av de amerikanska räntorna, vilket ger en föraning om att vi kan börja se en återkomst av inflationen.
Världshandeln som sedan andra världskriget har stigit mycket kraftigt har nu börjat visa svagheter, trots högkonjunktur, då starka protektionistiska krafter har fått mer spelrum. President Trump kan nämnas som en av de mer inflytelserika drivkrafterna bakom denna utveckling. För ett liten öppen ekonomi som Sverige med 50 procent utrikeshandel är låg protektionism en överlevnadsfråga.

Problemet med dagens ekonomiska läge är att negativa räntor, kvantitativa lättnader och budgetunderskott har stimulerat fram dagens högkonjunktur. Vad återstår av den arsenal av åtgärder som centralbanker och finansministrar har till sitt förfogande när alla verktyg redan har använts? Tids nog får vi se, men det finns all anledning till att följa utvecklingen noggrant.

Liksom förra året kommer vi se till att hitta en mjuk stol att sitta på när musiken till ”Hela havet stormar” slutat och kanariefågeln har gjort sin sista heroiska insats!


Sven Hagströmer
Ordförande