Ordförandens årskommentar

Ordförandens årskommentar 2015

Bästa aktieägare,

Resan i steroidernas underbara värld fortsätter!

Dopingskandalerna på världens idrottsarenor med åtföljande fördömanden måste kännas väldigt främmande för en centralbankschef. Det är ju vardagsmat för världens centralbankschefer att dopa respektive lands ekonomi med ett oräkneligt antal miljarder varje år. Allt för att få världens ekonomier att prestera mera samt att skapa inflation.

 

Problemet vid kraschen 2009 var det stora skuldberg som hade byggts upp under en längre tid. Det skuldberget påminner idag mer om Uppsala högar än något berg. Den globala skuldsättningen har gått från strax under 200 procent av BNP år 2000 för att toppa på cirka 240 procent när finanskrisen inträffade. Nu är den på 250 procent, det vill säga en bra bit över toppen innan finanskrisen. Främst är det den statliga sektorn som stått för skulduppbyggnaden. Negativa räntor och andra penningpolitiska stimulanser har tillsammans med en expansiv finanspolitik ökat skulderna på ett ganska dramatiskt sätt samtidigt som tillväxten varit blygsam trots stimulansen.

 

Tillgångsinflationen i Sverige som den kommer till uttryck i aktiekurser och bostadspriser har däremot fortsatt medan prisförändringarna för varor och tjänster pendlat kring nollstrecket en bra bit från den Svenska Riksbankens mål om 2 procent. Detta trots dollaruppgång och oljeprishöjningar samt dyrare livsmedel på grund av kall vinter i Sydeuropa.

 

Den legendariske fedchefen Paul Volcker har dragit sina egna slutsatser om centralbankernas inflytande: ”Det är ett nedslående faktum att de starka centralbankerna de senaste hundra åren har sammanfallit med tendenser till ökad inflation, inte mindre. Den unika makten hos en centralbank är, när allt kommer omkring, makten att skapa pengar och ytterst är makten att skapa makten att förstöra.”

 

Översatt till dagens omständigheter innebär det att ett frö såtts till högre inflation som om man inte i tid vidtar åtgärder kommer att växa sig stark. Volckers har dock inte någon större tilltro till viljan/förmågan att bromsa den utvecklingen. Sannolikt blir kampen mot inflation morgondagens problem, frågan är bara vilken morgondag.

 

Ett liknande ekonomiskt experiment som det vi för närvarande upplever har aldrig tidigare förekommit varför ekonomins vandring i ett landskap utan karta fortsätter.

Creades åtgärder 2016 i detta osäkra landskap har varit att försiktigt ändra exponeringen till bolag vi tror är mindre konjunkturkänsliga samtidigt som de har stora möjligheter inom e-handel.

Under året fick vi säga adjö till vår tidigare VD Per Frankling. Per gav oss mycket kunskap om de onoterade bolagens värld. Något som definitivt givit mersmak. Stort tack Per och lycka till med ditt nya jobb.

Samtidigt fick vi glädjen att hälsa vår nye VD, John Hedberg, varmt välkommen. John har på kort tid mycket handfast gått igenom Creades portfölj. John har redan blivit styrelsemedlem i Acne och ordförande i Note. John är dessutom föreslagen till styrelsen i Lindab.

 

En mycket informell omröstning på Creades årsstämma våren 2016 om hur aktieägarna önskade få sin årliga utdelning slutade med en överväldigande majoritet för att gå över till vanlig utdelning i stället för det krångliga inlösenalternativet. Övergången till utdelning aviserades slutgiltigt i årsrapporten. Förändringen uppskattades uppenbarligen av våra aktieägare. Antalet aktieägare i Creades, med aktier hos Avanza, ökade med 28 procent under månaden efter tillkännagivandet. Creades aktieägare har sedan dess kunnat glädja sig över att rabatten, som har pendlat mellan 10 och 15 procent, i skrivande stund är borta och har ersatts av en premie.

 

Vad tror vi då om 2017? Att det är osäkrare än någonsin är väl något som varje årsredovisning innehåller. Frågan är väl om inte påståendet, i alla fall på sikt, är mer relevant än vanligt.

Världens ekonomier fortsätter att gå framåt i sakta mak under påverkan av tidigare nämnda steroider. Frågan är bara hur länge och hur en kommande minskad efterfrågan skall kunna motverkas nu när verktygslådan ekar allt tommare.

Dessvärre har jag inget svar utan resan får fortsätta som ”Hela havet stormar”, det gäller att snabbt hitta en stol när musiken tystnar! Vid tidigare tillfällen har vi aldrig blivit utan stol. Vi gillar utmaningar och det är vårt mandat från er aktieägare att ständigt leta efter intressanta möjligheter i alla situationer och att se till att stolen vi sätter oss på håller för trycket!

Sven Hagströmer
Ordförande