Avanza

En bank som kunderna tycker om!

Avanza är Sveriges ledande internetbank för sparande och placeringar. Avanza har 467 600 kunder med 191 000 Mkr i sparkapital och är den största svenska aktören på Stockholmsbörsen inklusive First North mätt i både omsättning och antalet transaktioner.

 


Avanza erbjuder marknadens bredaste utbud av sparprodukter och pensionslösningar. Avanza Zero (Sveriges första gratisfond), Superbolånet (marknadens lägsta bolåneränta) och Sparkonto + (bättre räntor och femdubbel insättningsgaranti) har tillsammans med det övriga produktutbudet, användarvänligheten och marknadens lägsta avgifter skapat en bank som kunderna faktiskt tycker om. Under året har innovationstakten ökat och nya produkter som Avanza Markets (courtagefri handel med Bull & Bear-certifikat och Mini futures) och Portföljgeneratorn (beslutsstöd som skapar en egen 5-stjärnig fondportfölj med ett par klick) samt en ny mobilapp med realtidskurser lanserats. Inflödet av kunder och kapital har accelererat de senaste åren vilket tillsammans med marknadsledande kostnadseffektivitet och en hög handelsaktivitet under 2015 gjorde att det blev Avanzas bästa år någonsin, ur både resultat- och tillväxtperspektiv. Året har fortsatt att präglas av låga räntor vilket haft en positiv påverkan på nettoinflödet och antalet nya kunder. Lågränteläget är dock negativt för Avanzas räntenetto men dagens stora sparkapital förväntas bära frukt när räntorna normaliseras. Fortsatt digitalt fokus på att leverera marknadens bästa sparprodukter tillsammans med god kostnadskontroll och ökad skalbarhet skapar goda förutsättningar för ett fortsatt värdeskapande för både kunder och ägare.

 

Creades ägarandel
10%
Substansvärde (del av Creades)
30 november 2017: 1 080 mkr (32%)
Utveckling 2016, mkr
Omsättning:´919, EBIT: 465

Besök Avanzas webbplats

Portföljgeneratorn

Portföljgeneratorn

Viktiga händelser 2015

 

  •  Nettoinflöde om 25 Mdr kr motsvarande 18 procent av sparkapitalet vid årets början.
  • Antalet kunder ökade med 26 procent och sparkapitalet ökade med 35 procent.
  • Mycket hög handelsaktivitet drivet av hög kundtillväxt, nya produktlanseringar och lågt ränteläge.
  • Sveriges nöjdaste kunder (SKI) inom sparande sex år i rad, bäst placering i Anseendebarometern, Hållbarhetsbarometern och ”Årets folkbildare”.
  • Martin Tivéus aviserade att han under 2016 kommer att lämna sitt uppdrag som VD.