Avanza

En bank som kunderna tycker om!

Avanza är Sveriges ledande digitala plattform för sparande och investeringar. Avanza har 837 000 kunder med 300 000 Mkr i sparkapital och var 2018 den största svenska aktören på Stockholmsbörsen inklusive First North mätt i antalet transaktioner.

 

Avanza erbjuder marknadens bredaste utbud av sparprodukter och pensionslösningar. Produktutbudet i form av aktier, fonder, beslutsstöd och bolån tillsammans med användarvänligheten och låga avgifter har skapat en bank som kunderna faktiskt tycker om. Under året har flera nya betydande produkter lanserats och man har fortsatt pressa priserna. Ett exempel är Avanza Global som världens billigaste globalfond med en total förvaltningsavgift på 0,1%. En produkt som har potential på sikt är Bolån+ som erbjuder en låg och transparent ränta – under året sänktes räntan till 1,09% - utan förhandling. De nya produkterna syftar till att bredda kundbasen mot nya kundgrupper och skapa mer stabila intäkter. Fondprovisionerna är det intäktsben som växer snabbast vilket ger stabilare intäkter över tid. Inflödet av kunder och kapital har fortsatt legat på en hög nivå och bolaget har som mål att nå 1 000 000 kunder 2020.

 

2018  var ytterligare ett år med låga räntenivåer och därmed lågt räntenetto. Vi ser dock dagens stora och växande sparkapital som en fördel den dag ränteläget återgår till mer normala nivåer. Avanzas satsning på pensionsområdet och nya produkter väntas bidra som långsiktig stötdämpare vid marknadssvängningar. Avanzas starka fokus på att genom användarvänlig digitalisering leverera marknadens bästa sparprodukter tillsammans med god kostnadskontroll och ökad skalbarhet skapar goda förutsättningar för ett fortsatt värdeskapande för både kunder och ägare.

 

Creades ägarandel
10%
Substansvärde (del av Creades)
28 februari 2021: 4 126 mkr (48%)
Utveckling 2019, mkr
Omsättning: 1 193, EBIT: 520

Besök Avanzas webbplats

Portföljgeneratorn

Portföljgeneratorn

Viktiga händelser 2019

  • Nettoinflöde om SEK 33 mdr, största inflödet någonsin, motsvarande 11 procent av sparkapitalet vid årets början
  • Antalet nya kunder var 140 000, motsvarande en ökning på 17 procent av antalet kunder vid årets början
  • Sparkapitalet ökade med 36 procent till SEK 400 mdr
  • Stort antal produktlanseringar och uppdateringar på sajt
  • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för tionde året i rad och erhöll priset som Årets Bank av Privata Affärer för andra året i rad