Avanza

En bank som kunderna tycker om!

Avanza är Sveriges ledande digitala plattform för sparande och investeringar. Avanza har 710 600 kunder med 273 000 Mkr i sparkapital och var 2017 den största svenska aktören på Stockholmsbörsen inklusive First North mätt i både omsättning och antalet transaktioner.

 


Avanza erbjuder marknadens bredaste utbud av sparprodukter och pensionslösningar. Det breda produktutbudet i form av aktier, fonder, beslutsstöd och bolån tillsammans med användarvänligheten och låga avgifter har skapat en bank som kunderna faktiskt tycker om. Under året har flera nya betydande produkter lanserats. Ett exempel är Avanza Auto som är ett enkelt beslutsstöd för kunder med begränsade förkunskaper som vill komma igång snabbt med sitt sparande. Ett annat exempel är Bolån+ som erbjuder en låg och transparent ränta till alla kunder oavsett övrigt engagemang i banken. De nya produkterna syftar till att bredda kundbasen mot nya kundgrupper och skapa mer stabila intäkter.

 

Inflödet av kunder och kapital har fortsatt legat på en hög nivå och bolaget har som mål att nå 1 000 000 kunder 2020. Även 2017 präglades av låga räntenivåer, vilket ytterligare pressade räntenettot jämfört med föregående år, trots att utlåningen ökade. Vi ser dock dagens stora och växande sparkapital som en fördel den dag ränteläget återgår till mer normala nivåer. Vi förväntar oss att regeringen fortsätter agera i pensionsspararens intresse och att det under 2018 klubbas igenom förbättringar på pensionsområdet. Även Avanzas satsning på pensionsområdet och nya produkter väntas bidra som långsiktig stötdämpare vid marknadssvängningar.

 

Avanzas starka fokus på att genom användarvänlig digitalisering leverera marknadens bästa sparprodukter tillsammans med god kostnadskontroll och ökad skalbarhet skapar goda förutsättningar för ett fortsatt värdeskapande för både kunder och ägare.

 

Creades ägarandel
10%
Substansvärde (del av Creades)
28 februari 2019: 1 235 mkr (32%)
Utveckling 2017, mkr
Omsättning: 985, EBIT: 441

Besök Avanzas webbplats

Portföljgeneratorn

Portföljgeneratorn

Viktiga händelser 2017

 

  • Nettoinflöde om 27 Mdr kr, största inflödet någonsin, motsvarande 12 procent av sparkapitalet vid årets början
  • Antalet nya kunder var rekordhögt på 140 000, motsvarande en ökning på 25 procent av antalet kunder vid årets början
  • Sparkapitalet ökade med 18 procent till 273 Mdr kr
  • Nya produktlanseringar som Avanza Auto och Bolån+
  • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för åttonde året i rad
  • Rikard Josefson tillträdde som VD