Styrelsens uttalanden angående utvärdering av ersättningsprinciperna

Styrelsens uttalande angående ersättningsprinciperna 2016

Styrelsens uttalanden angående ersättningsprinciperna 2015

Utvärdering av ersättningsprinciper 2014