Creades ägarandel
12%
Substansvärde (del av Creades)
31 mars 2021: 346 mkr (4%)
Utveckling 2020, mkr
Omsättning: 235 mkr, EBIT: -82

Besök Instabox webbplats